г. Талдыкорган ул. Ескельды Би №224

ММ «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы»

ШЖҚ «Облыстық кардиология орталығы» МКК

Біздің миссиямыз:

Бар жақсылық – білім, тәжірибе және сүйіспеншілік 

науқастардың  игілігі үшін!

 

Қан алмасу жүйесіндегі ауруларды емдеудің стандартты және инновациялық технологиялар негізінде халықаралық ғылым мен тәжірибесіндегі жетістіктерін қолдана отырып Адамға жоғары білікті және қол жетімді медициналық көмекті көрсету.

Біз кәсіби қызметкерлердің біліктілігін, абырой мен ар-намысын, жоғары корпоративтік мәдениетін құрып, үнемі жоғарлатудың есебінен, аурухананың дәстүрі мен тәжірибесінің негізінде, науқастарға диагностика жасау, емдеу, денсаулығын жақсарту мен медициналық қызмет көрсету сапасының тиімділігін тапжылмай көтеріп келеміз.

Бізге көмекпен жүгінген әрбір адамдарға өз борышымызды жауапкершілікпен өтейміз.

 Біздің  құндылығымыз:

- біздің науқастар мен серіктестеріміздің алдындағы қызметтің заңды және адалды болуы

- қауіпсіз және тиімделген медициналық көмек көрсету

- науқастарға бағытталған сапамен қамтамасыз ету

- заманауи технологиялар мен жабдықтарын енгізу

- қызметкердің кәсіби біліктілігін дамыту және қолдау

- корпоративтілік

 

 Біздің мақсаттары мен міндеттері:

Облыстық кардиология орталығының қызметінің негізгі мақсаты Алматы облысы тұрғындарының қан айналым жүйесі ауруларынан туындаған мүгедекті және өлімді төмендету арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын, ұзақтығын және денсаулық деңгейін жоғарлату;  ауру деңгейіне сәйкес медицина қызметінің сапасының тиімділігін медицина ғылымының басты жетістіктері арқылы жоғарлату.

 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»

ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу»

 Наша миссия:

 Все лучшее - знание, опыт и любовь во благо пациента!

Оказывать Человеку высококвалифицированную, доступную медицинскую  помощь на основе стандартных и инновационных технологий и с использованием достижений мировой науки и практики  в лечении болезней системы кровообращения.       

Мы неуклонно повышаем эффективность диагностики, лечения, оздоровления и  качество медицинского обслуживания пациентов, базируясь на опыте и традициях больницы, за счет постоянного повышения квалификации сотрудников и формирования высокой корпоративной культуры, профессиональной чести и гордости.

Мы осознаем ответственность перед каждым, кто обратился к нам за помощью.
Наши ценности:

- законность и порядочность деятельности с нашими пациентами и партнерами

- предоставление безопасной и оптимизированной медицинской помощи

- обеспечение качества, ориентированного на пациента   

- внедрение новейших технологий и оборудования

- поддержание и развитие профессиональной  квалификации персонала

- корпоративность

Цели и задачи:

Основной целью деятельности Областного кардиологического центра является повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество в соответствии уровню заболеваемости и потребностям населения Алматинской области, передовым достижениям медицинской науки, повышение уровня здоровья и увеличения продолжительности и качества жизни населения путем снижения смертности и инвалидизации от Болезней системы кровообращения.